Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Bäst i Sverige på vård

i Category: | 1 min läsning
Robertsfors kommun är bäst i landet på att registrera vård och i det förebyggande arbetet för äldre. – Det är ett häftigt erkännande av vårt långsiktiga kvalitetsarbete när vi nu är den kommun i landet som får mest prestationsersättning per äldre, säger socialchef David Grahn.