Årets medborgarundersökning

i Category: | 1 min läsning

Den 17:e mars börjar årets stora medborgarundersökning. Enkäten skickas ut till 600 medborgare i kommunen och vi hoppas att ni som får den i brevlådan tar er tid att svara. Enkäten går också att besvara via webben. Kommunen är vi alla tillsammans och det är bra desto fler svar vi kan få in. Resultaten av enkäten kommer att presenteras på hemsidan.