Stor ökning av sociala medier

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har under 2013 varit den kommun som ökat sin närvaro mest på Facebook procentuellt sett. Skellefteå är den kommun som idag är störst på Facebook i Västerbotten.  – Nio av Västerbottens 15 kommuner finns på Facebook i dag vilket är glädjande då sociala medier är bra kanaler att marknadsföra Västerbotten i,  säger Thomas Hartman, kommunikationschef på Region Västerbotten.

– För oss har det blivit viktigt att vara närvarande på Facebook och på detta sätt utveckla kommunikationen med våra medborgare, säger Magnus Hansson, ansvarig för sektorn Utveckling & information.  

Två av tre kommuner i Sverige har i dag en facebooksida och kommunerna blir allt bättre på att samla och engagera medborgarna på sina sidor visar en rapport från kommunikationsbyrån Kreafon. 

– Robertsfors kommun satte som mål att varje vecka öka både antalet besökare samt se till att hålla vår Facebook uppdaterad med nyheter från kommunen samt besvara de inlägg som kommer inom en arbetsdag, fortsätter Magnus.

Populariteten på kommunernas Facebooksidor mäts genom att räkna antalet gillare som en sida har. En gillare är en prenumerant, men inte nödvändigtvis samma sak som en person. Robertsfors kommun har sett flera fördelar med att ha etablerat nätverk även på Facebook.

– Vi kan snabbt nå ut med krisinformation när det behövs. Exempelvis när vattnet försvann i slutet på föregående år nådde vi väldigt snabbt ut till över 1000 av våra medborgare bara via Facebook.  Vi kunde på ett enkelt sätt informera vad som hände och även vart vattentankar m.m. var placerat.

Kreafon som gjort undersökningen har satt upp fyra stora fördelar med en kommunal facebooksida: 

Kriskommunikation
Stolthet & gemenskap
Förståelse – fler kan sätta sig in i kommunens arbete
Arbetsgivarvarumärke – visar upp kommunen som arbetsplats. 

Ladda ned hela rapporten om Sveriges kommuner på facebook