Nationaldagsfirande på Gumboda Hed

i Category: | 1 min läsning

Västerbottens hemvärnsbataljon genomför sin 250:e övning på anrika Gumboda Hed i samband med nationaldagsfirandet 6/6.

Symboliskt genomförs det “250:e övningsåret” på Gumboda Hed med en krigsförbandsövning som genomförs av länets hemvärn, Västerbottensbataljonen med upp till 1 000 soldater. Musik med två musikkårer, officiellt Nationaldagsfirande, mat och dryck, guidning runt exercisplatsen, tal och kransnedläggning. På sen eftermiddag storbandsmusik i danspaviljongen. Dagen avslutas med tapto och flagghalning.

I Gumboda Hamn finns båtar från försvarsmakten och på rallycrossbanan militärfordon. Dessa är tillgängliga för allmänheten. F21 närvarar såväl på marken som i luften.

För drygt 350 år sedan, 1649, genomfördes den första militärövningen på Gumboda Hed med soldater från Västerbottens regemente. Varje sommar hölls här stora bataljonsexerciser som genomfördes med pompa och ståt. Till ljudet av musikkår och fladdrande fanor kom soldaterna marscherande. 1898 lades verksamheten ned och för 100 år sedan uppfördes en sten på heden till minne av de år som regementet övat på platsen.

Övningen inleds med en tradtitionsmarsch till heden. Bataljonen marscherar till heden från valda plaster i omgivningen och allmänheten ges möjlighet att marschera från Ånäset genom försvarsutbildarnas försorg. Mer detaljerat program kommer.

Arrangör är Norrbottens regemente i samarbete med Robertsfors kommun m. fl.

Program för fredag 6 juni

08.00 Traditionsenlig marsch från Ånäset till Gumboda. Även för allmänheten.
11.00-12.00 Nationaldagsceremoni med tal av bl a Landshövding Magdalena Andersson
12.15-12.45 ”Rollspel” av Sävar interaktiva förening
13.00-18.00 Förevisningar
17.00-20.00 Hemvärnets musikkårer spelar
21.00 Tapto och flagghalning