14 september: val till riksdag, kommun och landsting.

i Category: | 2 min läsning

Vallokaler och valdistrikt

Din vallokal står på ditt röstkort. På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen. I Robertsfors kommun finns det fyra (4) valdistrikt med följande vallokaler. På valdagen 14 september har de följande öppettider:

Valdistrikt Vallokal Öppettider
Bygdeå Bygdegården Kl. 8-20
Nysätra-Ånäset Nybyskolans matsal Kl. 8-20
Robertsfors Centrumhuset Kl.8-20
Överklinten Folkets hus Kl. 9-13, 17-20

Förtidsrösta

Under förtidsröstningen kan du rösta i vilken röstningslokal som helst i landet. I Robertsfors är kommunkontoret röstningslokal. Förtidsröstningen inleds den 27 augusti och pågår fram till valdagen den 14 september. När du förtidsröstar ska du ta med dig röstkort och en id-legitimation.

Du kan förtidsrösta på kommunkontoret i Robertsfors under följande öppettider:

27-29 aug 1-5 sep 8-14 sep
Mån 8-17 8-17
Tis 8-17 8-17
Ons 8-16 8-18 8-18
Tors 8-16 8-17 8-17
Fre 8-16 8-17 8-17
Lör 11-15
Sön 11-15, 18-20

Röstkort

Valmyndigheten skickar ut röstkort i slutet av augusti. När du röstar ska du ha med dig röstkort och en id-legitimation. Om du inte har med dig eller har tappat bort ditt röstkort kan kommunen skriva ut ett nytt. För att få ut ett dubblettröstkort behöver du inte kunna legitimera dig.

Rösta med bud

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till en lokal där röstning kan ske, kan du rösta med bud. Följande personer får vara bud:

  1. Väljarens make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  2. De som yrkesmässigt eller liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.
  3. Kommunalt bud. I Robertsfors är Marta Pettersson förordnad av kommunen och kan hjälpa dig att budrösta. Du når Marta på telefon 076-832 85 44.
  4. Av Posten AB anställda lantbrevbärare
  5. Anställda vid häkte eller kriminalvårdanställt

Bud kan lämna in röster under förtidsröstningens öppethållande, från och med 27 augusti.

Vem har rösträtt?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. För de olika valen finns också skärskilda regler, se nedan. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till Riksdag

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som har utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • Är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • Är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt folkbokförd i kommunen/landstinget.

Mer information inför valet finner du på valmyndighetens hemsida. Valmyndigheten (extern-länk)