Sparsamhet med vatten

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun uppmanar samtliga kommuninvånare att vara extra sparsamma med vattnet fr.o.m. torsdagen den 11/9 t.o.m. lördagen den 13/9.

Vi startar nu andra etappen av renoveringsarbetena i vattenverket, vi behöver även denna gång stänga av vattenleveransen ca ett dygn och under den tiden kommer vattnet i vattentornen att minska. Allt eftersom nivåerna i tornen sjunker kommer trycket i vattenledningarna att minska. Ni som bor höglänt kommer att känna av att trycket blir dåligt medan ni som bor låglänt kanske inte känner någon skillnad.

Vi uppmanar allmänheten till att vara sparsamma och inte spola i onödan, det vill säga att till exempel avstå att vattna, tvätta bilar, köra disk- och tvättmaskiner, fylla badkaret.

Vi vill passa på att tacka alla som uppmärksammade och var sparsamma vid tidigare uppmaning, ert bidrag var till stor hjälp och störningarna blev minimala för de flesta abonnenterna.

Vi uppdaterar informationen på vår hemsida www.robertsfors.se så fort vi uppnått normala nivåer i vattentornen efter avbrottet.