Sveriges bästa äldreomsorg!

i Category: | 1 min läsning

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Ett resultat som för Robertsfors kommuns del visar på att vi fortsatt är i topp bland landets 290 kommuner och bäst i Västerbotten!

Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Robertsfors kommuns särskilda boenden hamnar på en fantastisk 3:e plats bland landets 290 kommuner. Indikatorer som sticker ut är att tryggheten är bra, bemötande, miljön och den sociala gemenskapen, aktiviteter och maten.

Hemtjänsten hamnar på en hedrande 23 plats av Sveriges 290 kommuner. Det som är riktigt bra är Bemötande, Tillräckligt med tid för brukare, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt möjlighet att själv påverka tider och hemtjänst.

Rapporten i sin helhet finner ni på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-4