Driftbidrag till samlingslokaler

i Category: | 1 min läsning

Senast den 19 juni ska ansökan om “Driftbidrag till samlingslokaler” vara inskickat till fritidskontoret. Bidrag utgår till förening/organisation som ansvarar för allmän samlingslokal inom kommunen. För att en lokal skall klassas som samlingslokal krävs att den har en lokalyta som medger en större samling av människor. Lokalen skall vara ändamålsenligt utrustad samt vara tillgänglig för allmänheten.

För mer information och ansökan besök sidan Driftbidrag till samlingslokaler (intern-länk).