Årets brukspatron 2015

i Category: | 2 min läsning

I samband med helgens arrangemang, Hembydsdag på bruket, delades priset till årets brukspatron ut. Priset tillfaller i år Håkan Johansson, Techsam Electronics AB. Grattis!

Företagsklimatet i Robertsfors kommun fortsätter att förbättras.

Svenskt Näringsliv redovisade för några veckor det senaste resultatet av de löpande undersökningar som genomförs i syfte att fastställa företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Enligt undersökningen så fortsätter företagsklimatet i Robertsfors kommun att förbättras och har aldrig varit så bra som det är idag enligt de mätningar som påbörjades år 2002. Robertsfors kommun ligger nu på en delad tredjeplats i länet med endast Bjurholm och Umeå kommuner före sig. Det som är glädjande är framförallt att företagarna själva upplever tydliga förbättringar och då framförallt under de senaste åren och enligt företagarna har vi nu ett bättre företagsklimat i Robertsfors kommun än vad som anses finnas i landet som helhet. Detta är en nivå som vi aldrig tidigare uppnått.

Sveriges bästa kommun 2020 är dock något som förpliktigar och vi kan därmed inte slå oss till ro och tro att allt är löst. Vi har ett flertal områden som måste förbättras ytterligare för att vi åtminstone skall vara länets bästa kommun år 2020.

Kommunens attraktionskraft är något som måste förbättras. Här har alla medborgare en möjlighet att bidra. Hur beskriver du din kommun för nya bekanta som du träffar på din semesterresa? En ort med möjligheter eller en nedläggningsort? Vi måste alla fokusera på vad som är bra, unikt och vilka möjligheter som finns.

När det gäller relationen mellan företagen och kommunen så måste vi förbättra informationsutbytet i form av dialog, möten och besök. Kommunens service till företagen måste förbättras och då inte minst de delar som gäller hur lagar och regler tillämpas. Skolans attityder till företagande är vidare ett område med stor förbättringspotential.

Vi kan också konstatera att det finns en viss självkritik och potential till förbättring när det gäller företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet.

Det är vad vi gör tillsammans som gör skillnad. Låt oss gemensamt arbeta för ett ytterligare förbättrat företagsklimat i Robertsfors kommun, Sveriges bästa kommun år 2020.