Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Informationsmöte avloppsinventering

i Category: | 1 min läsning

Torsdag den 27 augusti kl.15:00 kommer ett informationsmöte ang. avloppsinventering i Robertsfors kommun äga rum i Tingshuset, Ånäset

Mötet inleds med en information om bakgrund och syfte med tillsynen av avlopp. Efter informationen finns möjlighet att ställa frågor. Enskilda ärenden kommer inte att diskuteras.

Enklare fika serveras innan mötet inleds.

Miljöinspektörer, samhällsbyggnadschef och politiker kommer att finnas på plats.

Välkommen!