Ny E-tjänst inom socialtjänsten

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors, Vindeln och Lycksele startar nu en 24-timmars service inom socialtjänstens område. Invånarna kan själva skriva in basuppgifter i datorn dygnet runt för att inledningsvis ansöka om socialtjänstens försörjningsstöd och hjälp som faller inom ramen för LSS, Lagen om stöd och service.

Den 1 september lanseras Socialtjänstens medborgarsida av de tre kommunerna Robertsfors, Vindeln och Lycksele. De tre kommunerna blir först i Västerbotten med att använda Medborgarsidan, som är en e-tjänst där medborgaren själv kan följa sitt ärende, skicka in ansökan och skicka säkra meddelanden till handläggaren eller utföraren.

Grundläggande för systemet är att ett formulär bara fylls i en gång. Sparad information visas sedan i flödet där det finns behov av att ha med uppgifterna, vilket underlättar för personal vid myndighet liksom utförare. Sekretessbelagda uppgifter behöver aldrig lämna systemet och hanteringen blir på så sätt mycket säkrare än vid traditionell hantering där handlingar i pappersform hanteras i den vanliga postgången.

Anställda inom de tre kommunernas respektive socialtjänster har internutbildats för ändamålet. Naturligtvis går det fortfarande bra att stämma tid för ett personligt möte eller slå en signal i telefonen till socialtjänsten.

Logga in med e-legitimation

Inloggning sker via e-legitimation och Medborgarsidan knyter samman medborgare, myndighet och utförare.

Du som medborgare kan alltså se precis var ditt ärende ligger i handläggningsprocessen och du kan kommunicera med din handläggare genom att skicka meddelanden som kommer fram tryggt och säkert utan att någon annan kan se dem på vägen. Uppgifterna behandlas och lagras enligt Personuppgiftslagen.

Med stor sannolikhet kommer systemet sedan att byggas ut någon gång i framtiden med allt fler funktioner inom socialtjänstens områden.

Här kan du logga in på Socialtjänstens medborgarsida (extern-länk)