Fler gode män behövs till ensamkommande flyktingbarn

i Category: | 1 min läsning

Med anledning av det ökande antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Robertsfors kommun är vi i behov av fler personer som vill bli god man.

Som god man åt ett ensamkommande barn har du i uppdrag att företräda barnet vid myndighetskontakter samt ansvara för barnets ekonomi. Du ska i vårdnadshavares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det innebär bland annat besluta om skolgång, delta vid utredningar hos Migrationsverket, socialtjänsten och Polisen. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det gör boendet där barnet bor. Som god man blir ditt uppdrag att bevaka barnets rättigheter och vara spindeln i nätet mellan olika myndigheter.

Efter att du anmält ditt intresse kommer vi bjuda in till en introduktionsträff där du får lära dig mer om uppdraget som god man.

Anmäl ditt intresse under lediga jobb på www.umea.se/jobb

Lär dig mer om uppdraget i Sveriges kommuner och landstings webbutbildning https://adobeconnect.skl.se/godman

Kontakt Överförmyndarkontoret
Linda Storm, 090-16 28 68, 070-227 03 48  linda.storm@umea.se
Jessica Wikström, 090-16 31 21, jessica.wikstrom@umea.se
Martin Åhman 090-16 28 63, 070-699 88 55, martin.ahman@umea.se
Anita Wirén Konstantis 090-16 11 74, 070-633 73 34, anita.wiren.konstantis@umea.se