Tredje bästa förskolekommunen i Västerbotten!

i Category: | 1 min läsning

I en undersökning gjord av Förskoleupproret placerade sig Robertsfors kommun som tredje bästa förskolekommun i Västerbotten, och 25:e plats i hela Sverige. Undersökningen mäter personaltäthet, storlek på barngrupperna och förskolärartäthet. För just storleken på barngrupperna var Robertsfors kommun 6:e bästa kommunen hela landet. Även i variabeln personaltäthet rankas Robertsfors kommun väldigt bra.

Förskoleupproret startades 2013 och arbetar för att skapa bättre förutsättningar för såväl barn som pedagoger i förskoleverksamhet. Robertsfors kommun är självfallet väldigt stolta över denna utmärkelse och arbetar tillsammans med kommunens fantastiska personal för att även i fortsättningen hålla en hög nivå i förskoleverksamhet!