Information om flyktingsituation i Robertsfors

i Category: | 2 min läsning

Som framgått av den senaste tidens nyhetsbevakning så är antalet asylsökande personer som kommer till Sverige på en helt annan nivå än tidigare. Det rör sig om omkring 10 tusen i veckan varav många är barn. Detta har ställt vårt samhälle inför helt nya utmaningar. Det kommer personer med bra resurser och bra kompetens som vi så snabbt som möjligt ska inlemma i vårt samhälle. Det ställer naturligtvis också enorma krav på bostäder, utbildning och omhändertagande.

Det finns tre olika sätt för Robertsfors kommun att vara med i mottagandet.

1. Vi har sedan snart 10 år tagit emot personer som kommit till landet med flyktingskäl som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Vi har genom avtal med Migrationsverket tagit emot ca 20 – 30 årligen av denna grupp. Denna verksamhet kommer att utökas men är helt beroende av tillgången på bostäder.  I väntan på PUT finns de asylsökande i asylboenden av olika slag.

2. Ensamkommande asylsökande barn. Denna grupp är ett kommunalt ansvar och dessa barn kommer i princip direkt till kommunen genom fördelning av Migrationsverket. För närvarande kommer ca 3 ensamkommande barn per vecka.

3. Asylsökande som behöver ett tillfälligt boende i avvaktan på plats i något av Migrationsverkets asylboenden. Tillströmningen av flyktingar har gjort att Migrationsverket inte löser detta på annat sätt än att kommunerna påtvingas att ta emot flyktingar till boenden som kommunen tidigare rapporterat in som möjliga. Migrationsverket skriver även avtal med privata företag för placering som exempelvis i Hällnäs.

Eftersom det är ett kommunalt ansvar att ta emot de ensamkommande asylsökande barn som anvisas kommunen så är det den grupp som prioriteras. Vi har i slutet av november 3 boenden i Robertsfors, 1 i Ånäset och planerar för att öppna ett i Bygdeå under december.  Prognosen för 2016 är att det kommer att vara ett fortsatt stort antal barn som anvisas till Robertsfors kommun varför fler boenden kommer att öppnas. Varje boende har mellan 10 – 12 barn och ca 10 anställda på varje boende.

Barnen vistas hos oss i avvaktan på beslut om permanent uppehållstillstånd. Blir det avslag så måste de lämna boendet men blir det beviljat så stannar de kvar. Under tiden de har asyl så har de rätt till skolgång men ingen skolplikt. Efter att de fått PUT så har de samma skyldigheter och rättigheter som andra barn.

Skolan ställs inför stora utmaningar och krav i och med denna snabba ökning av barn som behöver språkintroduktion. De får sin skolgång beroende på ålder i vanliga klasser eller på Lärcentrum.

De ensamkommande barnen har inte enbart behov av boende, skola och annat stöd utan alla måste även ha en god man som tillgodoser deras rättigheter och möjligheter.

Tillfälliga boendelösningar för asylsökande i övrigt kommer inte att kunna erbjudas i kommunala fastigheter inom den närmaste tiden.

Det skapas många möjligheter för vår kommun genom denna mottagning. Den lokala handeln får ett större underlag, det skapas åtskilliga arbetstillfällen och framförallt möjlighet till utmanande och givande kontakter. Ta chansen att bli god man, kontaktperson eller språkvän!!