Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Sophämtningsproblem p g a osandade vägar

i Category: | 1 min läsning

Bilen som kör tur 98 Bygdeå Norra Norrfjärden har hamnat i diket och måste in på verkstad p.g.a. osandad väg. Detta medför förskjutningar i schemat. Abonnenter som inte har fått sina kärl tömda låter dessa stå kvar ute vid vägen. Entreprenören försöker lösa problemet så fort som möjligt. Bilarna kommer dock ej att gå ner på osandade vägar. Ni som har enskilda vägar måste se till att det är sandat snarast. Abonnenter som inte får sina kärl tömda får sända säck nästa gång.

Permanentboende i fritidshusområden som ej fått tömt får vända sommarkärl för att lösa jul/nyår.