Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Underhållsarbeten på vattenledningsnätet.

i Category: | 1 min läsning

Under vecka 5 (1–5) feb kommer vi att göra underhållsarbeten på vattenledningsnätet i Sikeå och Sikeåhamn. Detta kan medföra varierat vattentryck under veckan.

Grumligt vatten?

Det har troligtvis varit en störning på VA-nätet i ditt område. När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott kan vattnet upplevas grumligt. Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna. Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter under uppsikt. Upprepa vid behov. Kontakta annars Robertsfors Kommun GVA på 0934-14127 eller 14126

Tack på förhand