Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Lågt vattentryck i Ånäset

i Category: | 1 min läsning

Vattenläckan är lokaliserad och åtgärdad. Vi uppmanar alla invånare i området att vara sparsamma med vattnet tills trycket är återställt. När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott kan vattnet upplevas grumligt. Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna. Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter under uppsikt.