Upphandling: Vinterväghållning Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Nytt avtal ska upphandlas för vinterväghållning på kommunens gator och fastigheter. Upphandlingen avser snöröjning och halkbekämpning samt sandupptagning på kommunens gator och fastigheter samt Robertsfors bostäders fastigheter. Sista anbudsdag: 2016-06-02. Sista dag för frågor: 2016-05-26. Förfrågningsunderlag för upphandlingen finns på E-avrop (extern-länk).