Föreningar – Ansök om sommarlovsbidrag!

i Category: | 1 min läsning

Ansökan sommarlovsbidrag – NYTT FÖR 2016

Fram till den 20 maj kan föreningar söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna ska användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet. Mer information och hur du ansöker finns på sidan, Sommarlovsaktiviteter 2016.

Ansökan Halltider

Det börjar bli dags att ansöka om halltider i våra sporthallar för hösten 2016 och våren 2017. Ansökan ska vara inlämnad till fritidskontoret senast 12 juni och en fördelning gällande Jennings- och Tundalshallen sker i samråd med berörda föreningar under juni månad. Definitiv fördelning ska vara klar 28 augusti. Ansökningsblankett finns på hemsidan under Lokaluthyrning.

Årsredovisning

Nu är det tid att skicka in kopior på årsredovisningen i form av verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse för att kunna vara berättigade att söka bidrag under 2016. Handlingarna ska finnas hos Robertsfors kommun senast 12 juni.

Driftbidrag samlingslokaler

Bidrag utgår till förening/organisation som ansvarar för allmän samlingslokal inom kommunen. För att en lokal skall
klassas som samlingslokal krävs att den har en lokalyta som medger en större samling av människor. Lokalen skall vara ändamålsenligt utrustad samt vara tillgänglig för allmänheten. Ansökningsblankett finns på hemsidan under föreningsbidrag, Driftbidrag samlingslokaler. Sista ansökningsdag 20 maj.