Vattenavstängning Överklinten onsdag 4/5 kl 10-13

i Category: | 1 min läsning

p.g.a. inkoppling av ny vattenledning kommer vi att stänga av vattnet
Detta kommer att beröra:
Västbanken Rislandet Långsjön Brattliden Smårödningen Överklinten norr om Folkets Hus
Störningar kan förekomma under hela dagen (10.00-16.00)

Grumligt vatten ?
Det har troligtvis varit en störning på VA-nätet i ditt område.
När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott
kan vattnet upplevas grumligt.
Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.
Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten.
Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter
under uppsikt. Upprepa vid behov.
Kontakta annars Robertsfors Kommun
0934-14127, 14126