Kom och träffa polisen!

i Category: | 1 min läsning

Vad får dig att känna dig trygg? Upplever du att det finns problem som skapar otrygghet i Robertsfors?

Sedan 1 januari 2015 har Sverige en nationell polismyndighet. I den nya styrningen av svensk polis sätts medborgarna i centrum. Polisen ska arbeta närmare medborgarna. Lokal polis skall vara med och skapa medborgarlöften ihop med kommunen. Medborgarlöften är konkreta aktiviteter som den lokala polisen tillsammans med kommunen lovar medborgarna att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Ibland kan även andra aktörer kopplas på, t.ex. näringsliv, fastighetsägare, föreningar och andra frivilligorganisationer.

Därmed så skall lokala polisen hålla ett antal medborgardialoger. Där man ger medborgarna chansen och komma fram och ge förslag till åtgärder, tycka till om vad man tycker polisen skall jobba mot och med för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokal samhället.

Ett första sådant tillfälle där man kan få möta lokala polisen är utanför COOP i Robertsfors fredagen den 3 juni mellan kl. 16.00 till 19.00. Välkomna!