Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Detaljplaner

i Category: | 1 min läsning

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5 m.fl., Skäran 3:8 m.fl., Edfastmark 7:34 m.fl. och Mårsgården 4 ligger ute på hemsidan. Planerna handläggs enligt så kallat normalt planförfarande och finns tillgänglig för påseende fr.o.m. onsdag den 29 juni på www.robertsfors.se samt på Samhällsbyggnadskontoret under kontorstid. Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS senast den 8 augusti 2016.

Du finner respektive detaljplan på sidan: Detaljplaner