Upphandlingar MSB-hus och sprinklersystem Nysätragården

i Category: | 1 min läsning

Upphandling för nybyggnation av MSB-hus har uppdaterats och ligger ute på e-avrop igen. Slutdatum för projektet har flyttats fram. Sista anbudsdag är 2016-09-02. MSB-huset ska vara säkerhetsklassad (säkerhetsklass 2) och byggd för datautrustning, reservkraft, elcentral, ventilation och kylning.  Total byggnadsarea 88m. Mer information och för att lämna anbud besök e-avrop (extern-länk).

Upphandling ligger även ute för sprinklersystem på Nysätragården. Upphandling avser sprinklersystem, anläggningsarbete samt installation. Sista anbudsdag 2016-09-02. Mer information och för att lämna anbud besök e-avrop (extern-länk).