Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Informationsmöte – revidering vattenskyddsområde

i Category: | 1 min läsning

Den 16 juni kl.18.00 hölls ett informationsmöte angående revidering av vattenskyddsområde – Klintheden. Du kan nu ta del av presentationen från träffen. På träffen deltog Magdalena Hallin (Ramböll), Per Sander (Ramböll), Johan Hedlund (Robertsfors kommun) samt sakägare.

Synpunkter kan lämnas skriftligen till Magdalena Hallin, Ramböll senast 30/9 antingen via e-post magdalena.hallin@ramboll.se eller per brev till Ramböll Sverige AB, Att. Magdalena Hallin, Västra Norrlandsgatan 11B, 903 27 Umeå.

Protokoll:

Mötesanteckningar 2016-06-16

Presentation:

[slideshare id=64861060&doc=presentationrobertsfors-160810072103]