Samarbetsavtal mellan företag och Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun, LRF Konsult, Bokföring & Administrativ Service i Ånäset AB samt Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB har beslutat att gemensamt teckna en avsiktsförklaring. Syftet med samverkansavtalet är att stärka förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt i Robertsfors kommun. Parterna vill på ett handfast sätt omsätta de politiska ambitionerna, företagarföreningarnas målsättning samt befintliga företagares intresse, till åtgärder som förbättrar och utvecklar nyföretagandet i vår kommun. Ett särskilt hänsynstagande kommer att riktas för att stötta underrepresenterade gruppers behov såsom kvinnors företagande, ungas företagande, utlandsföddas företagande samt successionsfrågor och generationsväxlingsfrågor.

Avtalet kommer att gemensamt signeras i samband med kommunstyrelsens styrelsemöte den 6:e september klockan 16:00