Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Samarbetsavtal mellan företag och Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun, LRF Konsult, Bokföring & Administrativ Service i Ånäset AB samt Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB har beslutat att gemensamt teckna en avsiktsförklaring. Syftet med samverkansavtalet är att stärka förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt i Robertsfors kommun. Parterna vill på ett handfast sätt omsätta de politiska ambitionerna, företagarföreningarnas målsättning samt befintliga företagares intresse, till åtgärder som förbättrar och utvecklar nyföretagandet i vår kommun. Ett särskilt hänsynstagande kommer att riktas för att stötta underrepresenterade gruppers behov såsom kvinnors företagande, ungas företagande, utlandsföddas företagande samt successionsfrågor och generationsväxlingsfrågor.

Avtalet kommer att gemensamt signeras i samband med kommunstyrelsens styrelsemöte den 6:e september klockan 16:00