Vattenläcka Norum 2016-09-10

i Category: | 1 min läsning

Läckan i I Norum är lagad.
Vi rekommenderar KOKNING av vattnet under första dygnet.

Grumligt vatten ?
Det har troligtvis varit en störning på VA-nätet i ditt område.
När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott
kan vattnet upplevas grumligt.
Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.
Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten.
Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter
under uppsikt. Upprepa vid behov.