Deltar på Äldreriksdagen

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun deltar vid ett seminarium på Äldreriksdagen och Nationella Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm, Älvsjö den 20 september. Över 2 200 deltagare från hela landet är anmälda till konferensen.

Robertsfors kommun, genom Ingela Lundberg och Lena Andersson, kommer att ingå i ett seminarium under temat ”Lev visionen i ditt kvalitetsledningssystem: Kvalitetsråd – möjliggörare för arbetssätt enligt kvalitetsledningssystemet”.

Presentationen handlar om kommunens arbete med att inrätta kvalitetsråd och boenderåd för att systematiskt följa och arbeta med de egna resultaten på varje äldreboende/korttidsverksamhet. Intresset ute i landet är stort av modellen och av hur personalen medverkar till att konkret utveckla kvalitetsarbetet inom vård och omsorg i kommunen.