Ta del av Öppna Data

i Category: | 1 min läsning

Nu kan du ta del av “Öppna Data” från Robertsfors kommun. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. Syftet är att stimulera till innovation och transparens. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att det kan återanvändas.

På sidan Öppna Data (intern-länk) har vi samlat ett stort urval av de nyckeltal som finns i “Kolada” som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting,