Vattenavstängning Bygdeå 2/11 mellan 22:00-05:00

i Category: | 1 min läsning

Vattnet kommer att stängas av i Bygdeåsamhälle PGA ombygnation onsdagen den 2/11 kl 22.00- 05.00
Området som berörs är Skinnarbyvägen, Hammarvägen, Allévägen, Ängsvägen, Saedensvägen, Garvarvägen, Kyrkvägen, Bäckvägen, Sundmarksvägen, Industrivägen, Stenmyrvägen, Bergvägen, Prästmarken och Kustlandsvägen.

Efter ett avbrott kan vattnet i kranen upplevas grumligt eller brunaktigt eftersom beläggningar lossnar från insidan av ledningarna. Vi rekommenderar att man låter kranen närmast vattenmätaren rinna under uppsikt i ca 15 min.