Miljötratten

i Category: | 1 min läsning

Förhindra framtida stopp i avloppet med Miljötratten!

Miljötratten är en tratt med lock som skruvas på en helt vanlig PET-flaska som sedan används till att samla upp överblivet fett från matlagning.

Varför ska fettet samlas upp?

Om fettet spolas ned i avloppet sjunker temperaturen på fettet/oljan vilken i sin tur leder till att fettet stelnar och sätter sig på avloppsrörens väggar. Det leder tillslut till att det bildas proppar och stopp och vi får en försämrad bortledning av avloppsvatten. Blir det stopp i avloppet är det både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsförening och kommun.

Fettpåbyggnad i avloppen orsakar också otrevliga lukter som attraherar exempelvis råttor.

Häll matfettet i Miljötratten

Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett – utan kladd och otrevlig lukt. Det fett som blir kvar i stekpannan torkas ur med hushållspapper innan den diskas. Pappret slänger du sen i matavfallspåsen eller i det brännbara hushållsavfallet.

Skruva på Miljötratten på en ren plastflaska. Spara korken

Skruva på Miljötratten på en ren plastflaska. Spara korken inuti trattlocket!

Låt fettet/oljan svalna, häll sedan över det i plastflaskan.

Låt fettet/oljan svalna, häll sedan över det i plastflaskan.

Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den.

Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den.

Den fulla flaskan lämnar du på Återvinningscentralen.

Den fulla flaskan lämnar du på Återvinningscentralen.

Det återvunna fettet kommer till nytta!

När fettet slängs i restavfallet så förbränns det och blir till fjärrvärme. Återvunnet fett kan också användas som råvara till nya produkter så som tvål, tvättmedel och gummi. Det kan även användas till framställning av biogas och biodiesel.

Du hämtar Miljötratten kostnadsfritt i kommunhusets reception på Storgatan 13 i Robertsfors.