Företagandet i Robertsfors kommun fortsätter att växa!

i Category: | 1 min läsning

På fem år har antalet företag i Robertsfors kommun ökat från 409 till 484 stycken. Det motsvarar en tillväxt på 18,3 procent. Ett resultat som placerar Robertsfors högst upp på listan bland alla kommuner i Västerbottens län. Det är Visma som har tagit fram statistiken över hur företagandet växt i alla landets kommuner de senaste fem åren och siffran beskriver inte bara nyföretagandet utan även överlevnadsgraden bland företagen.

När det gäller just nyföretagandet så ligger den lägre än den ambitionsnivå vi arbetar för och ett flertal aktiviteter till stöd för ökat nyföretagande och tillväxt kommer att sjösättas under 2017. Bland annat planeras att tillsammans med våra partner inom ”Robertsforsinitiativet” att under de närmaste månaderna genomföra en informationsträff gällande generationsväxlingen. Vi har många företagare som närmar sig pensionsålder och vi vill stimulera yngre entreprenörskandidater att ta över och fortsätta utveckla.

Vi planerar vidare att genomföra en företagarutbildning där vi avser att reservera minst 25% av platserna till våra utlandsfödda nya medborgare. Ett speciellt program för kvinnors företagande startades i november förra året, ett program som kommer att utvecklas under 2017. Vi undersöker vidare möjligheten att starta upp projektet ”sommarföretagare”, ett projekt som skall ge möjlighet för de som fyllt 16-år att driva ett eget sommarföretag som alternativ till den traditionella ferieplatsen. Projektet skall ses som en utveckling av det UF-program (unga företagare) och ”företagare för en dag” som drivs och genomförs vid Tundalsskolan.

Allt arbete till stöd för nyföretagande och tillväxt sker inom ramen för projektet NIS, Näringsliv i samverkan, https://www.robertsfors.se/naringsliv/nis-naringsliv-i-samverkan-2016-2019/

Samt tillsammans med våra lokala strategiska partners inom samverkansavtalet ”Robertsforsinitiativet” LRF-Konsult, Bokföring och administrativ service i Ånäset AB (BAS) samt Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB.

Vår ambition är att även om fem år kunna visa att  Robertsfors kommun har länets högsta företagstillväxt.