Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Underrättelse om gransking av detaljplan Hertsånger 2:5

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun har upprättat en detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5. Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för bostadsbebyggelse. Tillkommande bebyggelse består av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader.

Läs mer på sidan Detaljplaner: Hertsånger 2:5 (intern-länk).