Är du berörd av Norrbotniabanan?

i Category: | 1 min läsning

Trafikverket beslutade 2010 om vilken korridor som ska gälla för Norrbotniabanan. I fjol återupptogs arbetet med mer detaljerad planering av sträckan, inom den beslutade korridoren mellan Umeå-Skellefteå. Eftersom flera år har gått, kanske alla som blir berörda av den nya järnvägen, inte känner till det.

Inom korridoren, som kan vara upp till cirka 2 km bred, ska den exakta järnvägslinjen läggas fast i järnvägsplaner för de olika delsträckorna under 2017-2019.

Många fastighetsägare inom korridoren kommer att beröras mer eller mindre, av den nya järnvägen. Och även andra som bor eller kommer att vistas i närheten.

Korridoren är vald att gå kustnära och i huvudsak nära E4 vilket berörda kommuner, Naturvårdsverket, rennäringen, med flera har önskat. Det är viktigt att även möjliggöra stationslägen på kustnära orter.

För kartor, mer information och kontaktpersoner besök Trafikverkets webbplats:
Nyhet – Är du berörd av Norrbotniabanan (Trafikverkets webbplats)
Norrbotniabanan (Trafikverkets webbplats)