Robertsforsinitiativet

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun med samverkanspartner LRF Konsult, Bokföring och Administrativ service i Ånäset AB, Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB och i samarbete Region Västerbotten inbjuder vi företagande kvinnor samt kvinnor som påbörjat nyföretagarrådgivning i Robertsfors kommun till en kvällsträff som fokuserar på ökad försäljning och e-handel.

Träffen hålls hos Svenska Dynor AB i Flarken den 22 Februari klockan 18:00. Vi bjuder på förtäring.

Företagande kvinnors nätverk

Under 2015 växte den svenska e-handeln med 19 procent och omsatte 58 miljarder kronor. En fjärdedel av köpen sker via mobilen. De detaljister som saknar en genomtänkt digital strategi kommer att bli omsprungna inom kort. Den utveckling vi har sett de senaste tio åren är sannolikt ingenting mot vad vi kommer att få se under de kommande tio. Gunilla Björn, ägare till Selar.se AB, har under många år utvecklat sin e-handel. Gunilla informerar om sin digitala resa, erfarenheter, svårigheter, möjligheter och delger oss sina tankar om framtiden.
Medverkande: Gunilla Björn ägare selar.se, Karin Ahnqvist kommunchef.