Kungörelse av utställning

i Category: | 1 min läsning

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS. Syftet med tillägget till översiktsplanen är att stärka landsbygden i Robertsfors kommun. I de områden som pekas ut i tillägget kan det bli lättare att få dispens från strandskyddet. Planen finns tillgänglig för påseende fr.o.m. onsdagen den 12 april på hemsida samt på Samhällsbyggnadskontoret under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 12, 915 81  ROBERTSFORS senast den 7 juni 2017.

Handlingar

Pb[G] Tematiskt tillägg obebyggda tomter Robertsfors kommun (pdf-dokument)
Samrådsredogörelse_TÖP_ LIS_tillägg_obebyggda tomter_Robertsfors kommun (pdf-dokument)