Tyck till om Robertsfors kommun!

i Category: | 2 min läsning

Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. Inom några veckor kommer 153 800 invånare i 131 kommuner runt om i Sverige få en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där. I år är Robertsfors kommun en av dem!

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

Intresset för medborgarundersökningen är stort i årets omgång är det 131 deltagande kommuner. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. I Robertsfors kommer 800 invånare mellan 18-84 år få möjligheten att delta.

Viktiga datum:

16-22 augusti* Ett förbrev skickas ut med inloggningsuppgifter till webben. Brevet innehåller kort information om undersökningen och att det snart kommer en pappersenkät.
1-7 september* Enkäterna skickas ut
20-26 september* En påminnelse skickas ut
6-12 oktober* En påminnelse med ny enkät skickas ut
24 oktober Sista dag för att skicka in enkäten med post
27 oktober (kl.13.00) Datainsamlingen stänger samt sista dag för att besvara webbenkäten
6 december Leverans av resultatrapport
15 december Leverans av samtliga resultat i den ordinarie beställningen samt resultat av tilläggsfrågor
22 december Leverans av övriga tilläggsbeställningar

* På grund av mängden enkäter görs utskicken under 5 vardagar. Utskicken görs med B-post.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen(extern länk).

Robertsfors kommun kommer använda sig av dessa resultat i planeringen av det framtida utvecklingsarbetet, då kommunen har en ambition att fortsätta bli bättre!