Värdegrundsveckan i Nybyskolan

i Category: | 2 min läsning

Sedan några år tillbaka har Nybyskolan i Ånäset arbetat med något de kallar för Värdegrundsveckan.
Värdegrundsveckan är en gång per läsårstart och syftar till att stärka tryggheten i skolan. Det finns ett genomgående fokus på att främja hälsan och måendet bland eleverna, samtidigt som kamratskapet mellan eleverna förbättras.

I år ägde detta rum vecka 36 och hade ett högst varierande schema. Veckan började med att de äldre eleverna på skolan blandades med de yngre och hade en ”fadderdag”, där de tillsammans jobbade sig genom en uppsatt tipsrunda som handlade om allemansrätten. På tisdagen åkte alla 6:or till Robertsfors och deltog på evenemanget “Street Sports on Tour”.

Under onsdagen genomfördes ”Nyby OS”, vilket är en friluftsdag där klasserna tävlade mot varandra men till skillnad från i vanliga OS var det gott kamratskap och hejande på klasskamraterna som gav poäng.

Rättigheter och skyldigheter som individer har på internet stod i fokus under torsdagen. Eleverna sammanställde en nätkonvention som de sedan ”ratificerade”.

Veckan avslutades på fredagen med att de äldre eleverna fick göra gruppaktiviteter i ett flertal stationer för de yngre klasserna, där fokus låg på de värden som de hade diskuterat om under veckan.

Alva (Ånäset) och Karl (Flarken) är två av eleverna från 6:an på Nybyskolan, och förutom att tillhöra klassen som Nyby OS så fick de även hålla i egna aktiviteter på Värdegrundsveckans sista dag.

Vad tycker ni har varit roligast under veckan?
”Det var roligast med Street Sports on Tour när man fick testa olika saker” – Karl
”Jag tyckte att det roligaste var att få göra sina egna aktiviteter” – Alva

Vad har ni lärt er under den här veckan?
”Jag har börjat tänka mer på hur man beter sig med yngre elever” – Alva

Tror ni att Värdegrundsveckan ger någon effekt?
”Ja!” – Alva och Karl

Även skolans lärarkår har uttryckt att de tycker att Värdegrundsveckan är ett välkommet inslag. De berättar om att de har haft bra diskussioner med eleverna och att detta är en bra kickstart för lärarna att utgå ifrån. Genom att eleverna ständigt blandas oavsett åldersgrupp lär de känna varandra bättre och slipper vara osäkra. Att arbeta med detta även i framtiden ser lärarna som en självklarhet!