Utveckling och digitalisering inom äldreomsorgen

i Category: | 1 min läsning

I samband med Lövlundens 10 års jubileum och vårt systematiska kvalitetsarbete, fäster Robertsfors kommun också blickarna framåt mot framtiden. Runt om i landet har Robertsfors kommuns lyfts fram som ett gott exempel, och ett flertal regioner och kommuner har hört av sig för att dra lärdom från vår äldreomsorg.

Robertsfors kommun har framtida planer på hur äldreomsorgen ska kunna förbättras. Digitalisering ger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Exempelvis finns det tankar om att digitalisera medicindistributionen för att på så vis ytterligare säkra att alla får den medicin som de behöver.

Idag finns det möjlighet för de som har behov av tillsyn nattetid att få den tillgodosedd både fysiskt och digitalt genom nattkameror. För att öka den enskildes självständighet kan digitala trygghetslarm och GPS vara ett hjälpmedel både i särskilt boende och i hemmet.

Att såväl sprida teknologin inom kommunens verksamheter som att vara redo för framtida digitala förbättringar har lett att Robertsfors kommun har som ambition att bygga en plattform för framtida välfärdsteknologi.