Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Vattenavstängning i Bygdeå 18/9

i Category: | 1 min läsning

Måndag den 18/9 kommer ett planerat underhållsarbete av VA-ledningen att utföras i Bygdeå. Vattnet kommer att stängas av mellan kl 09.00 till ca 18.00. Berörda områden är delar av Sundmarksvägen, delar av Kustlandsvägen samt Bergvägen. Vattentank kommer att ställas upp vid Sundmarksvägen 34.

Vid frågor kontakta Örjan Persson på telefon, 0934-14123.

Berörda hushåll finns markerade på kartan ovanför.