Samverkan för bästa skola

i Category: | 1 min läsning

I fredags (2017-09-15) deltog barn- och utbildningschef tillsammans med samtliga rektorer från grundskolan och barn- och utbildningsutskottets vice ordförande i Skolverkets uppföljningskonferens inom ”Samverkan för bästa skola”. Syftet med dagen var att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och med ett nyfiket och prestigelöst förhållningssätt:

 • öka kunskapen om förbättringsarbete i skolan
 • dela lärande exempel, belysa utmaningar och hur dessa hanterats
 • få med sig nya insikter och lärdomar
 • synliggöra den egna förbättringsprocessen.

Dagen började med ett inledande anförande av utbildningsminister Gustav Fridolin och fortsatte sedan med dialogseminarier.

Efter lunch blev det samling i kommun­grupper där Robertsfors kommungrupp fick besök av utbildningsminister Gustav Fridolin som satt med hela tiden fram till nästa pass. Vi passade på och lyfte olika frågor – allt från rekrytering och lärarutbildningens utformning till genomförande av nationella prov och en mängd andra frågor. Utbildningsministern visade på engagemang och intresse för de frågeställningar vi lyfte.

Sammanfattningsvis var det en givande dag med många intryck och nya tankar. Av de saker vi tog med oss hem fanns:

 • alternativa sätt att arbeta med och organisera elevhälsoarbetet
 • vikten av ledarskap på alla nivåer – från klassrummet till politiken
 • olika sätt att organisera för att förstärka ett distribuerat ledarskap på skolan
 • olika sätt att förtydliga förstelärararnas uppdrag
 • olika sätt att arbeta med att motivera elevernas närvaro i skolan
 • vikten av att kontinuerligt föra ett kollegialt samtal kring betyg och bedömning för att säkra likvärdighet och rättssäkerhet
 • och sist men inte minst viktigt att ”hålla i och hålla ut” för påbörjade insatser ska ge effekt

Vi som deltog var:
Hilda Vidmark, rektor
Anna-Lena Göttfert, rektor
Anna Maria Nilsson, rektor
Anders Heldebro, rektor
Carin Elofsson, barn- och utbildningschef
Elisabeth Tängdén, vice ordf barn-och utbildningsutskottet