Ny extratjänst i Robertsfors kommun

i Category: | 3 min läsning

Från och med den 28 augusti har Biblioteket i Robertsfors kommun fått en extratjänst, något som förväntas innebära en möjlig förstärkning av kommunens kulturarbete.

Mansour Salti har en lång bakgrund inom kulturområdet, med erfarenheter från såväl Damaskus Nationalteater som regissör och skådespelare. Han har även tidigare arbetat mycket med ungdomar inom teater, vilket han tog med sig när han kom till Sverige och drev projektet ”10 ord kan vara 01 liv”. Förutom projektet så har han även arbetat en del med Ögonblicksteatern i Umeå som regissörsassistent, skådespelare och ljusdesigner.

Nu har han genom en extratjänst på Robertsfors kommun börjat arbeta som Kulturassistent på Biblioteket. För närvarande håller han och hans handledare Åsa Grenholm på med planer för det kommande året. En viktig del i detta är att Mansour ska få knyta kontakter med viktiga aktörer i kommunen samt få gå på kurser och studiebesök nu i början.

Jag tänkte först att det skulle vara synd ifall Robertsfors kommun förlorade Mansour och de kunskaper som han har. Genom extratjänsten får vi möjlighet att behålla honom ett tag och skapa mervärde här. I och med att extratjänsten inte heller kostar oss något som arbetsgivare så kan vi även samarbeta mer med lokala föreningar utan att behöva ”försvara” hans tid utan vi kan fokusera på att göra så mycket bra som möjligt. Den här flexibiliteten är nog det bästa med extratjänsterna.
Åsa Grenholm, Bibliotek- och Kulturchef.

Vi har som mål att Mansour ska få nya möjligheter till anställning någonstans i framtiden och att han hittar nya ingångar till arbetsplatser samt yrken. Vi tror att han också kommer vara bra för kulturlivet och hoppas att föreningarna förstår hans värde som Kulturassistent.
– Åsa Grenholm

Jag är glad att jag har fått chansen att arbeta med det här, det är oftast svårt att hitta sådana jobb. I Robertsfors kommun behövs det mer kulturarbete för att förbättra den kulturella atmosfären och det skulle jag vilja bidra med. Jag vill också förbättra integrationen här och motarbeta fördommar genom kulturarbete. Det är bra att jobba med något levande som kultur och inte bara teoretiska saker när vi arbetar med integration.
– Mansour Salti, Kulturassistent.

Mansour kommer efter nyår även att sköta arbetet med After School som Biblioteket har haft i projektform. After School består av läxhjälp och språkkafé, som framförallt är inriktat till nyanlända och elever i SFI som vill förbättra sina svenskakunskaper.

Extratjänster är stöd genom Arbetsförmedlingen, där nyanlända och individer som har varit inom jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar får möjlighet att bli en extra resurs hos en arbetsgivare. Det är möjligt att ha extratjänster inom välfärdsyrken, kommunala/statliga myndigheter samt inom ett flertal olika föreningsverksamheter.

Tanken är att extratjänsten ska vara något utöver den ordinarie verksamheten och ska skapa ett mervärde. Staten har uppskattat hur många extratjänster varje kommun i Sverige borde kunna ha varje år, och Robertsfors kommun förväntades kunna upprätta 4 stycken. Hittills har vi dock haft 5 extratjänster och vi har ambitionen att skapa fler. Extratjänsterna är en möjlighet för oss att skapa mervärden i samhället, samtidigt som det hjälper individer att få en starkare position på arbetsmarknaden.