Företagande kvinnors nätverk

i Category: | 1 min läsning

Robertsfors kommun med samverkanspartner LRF Konsult, Bokföring och Administrativ service i Ånäset AB, Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB och i samarbete med Region Västerbotten inbjuder vi kvinnliga företagsledare, kvinnliga företagare samt kvinnor som påbörjat nyföretagarrådgivning i Robertsfors kommun till en träff kring ämnet, – kvinnors kreativitet och drivkrafter till företagande. Träffen hålls i Tullgården, Ratan den 11:e okt 18:00-21:00. Vi bjuder på förtäring. (Meddela oss snarast om ni behöver speciell kost).

FÖRETAGANDE KVINNORS NÄTVERK

Föredraget kommer att handla om frågor som rör anställning kontra att driva företag som enskild
firma eller aktiebolag, skillnaderna däremellan samt vad man måste tänka på vid företagsstart
och ombildningar.

Frågor vi kommer beröra:
• Skillnader mellan olika företagsformer
• Skillnader mellan att vara anställd och driva företag
• Hantering av resultat – dispositioner
• Strategiskt tänk – vision och målsättning

Medverkande partner, LRF-konsult.