Robertsfors klättrar i Lärarförbundets rankning

i Category: | 1 min läsning

Sedan 2002 har Lärarförbundet utsett Sveriges bästa skolkommuner, för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Förhoppningen som de har är att rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – vilket är elever, lärare och skolledare.

I år hamnar Robertsfors kommun på plats 111, vilket är en stor förbättring i jämförelse med 2016 då vi hamnade på plats 221 bland samtliga 290 kommuner.

Robertsfors kommun är självfallet stolta över denna placering och förbättring, speciellt då det är resultatet av en långsiktig satsning inom skolan. Genom kompetent personal, stabil bemanning och fokus på barnens behov har vi fått en kvalitativ utveckling som vi ämnar fortsätta med. Ett steg i detta är att lärarlönelyftet gjordes till ett permanent lönelyft samt ytterligare ett kommunalt lärarlönelyft under 2017.

Till grund för rankningen ligger 13 kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Dessa samt Robertsfors kommuns rankning i dem är följande:

Kriterium Rank 2017 Rank 2016
1. Resurser till undervisningen. 21 9
2. Utbildade lärare. 111 131
3. Lärartäthet. 24 50
4. Friska lärare. 277 272
5. Lärarlöner. 189 165
6. Kommunen som avtalspart. 61 98
7. Andel barn i förskola. 274 257
8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9. 123 201
9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex. 138 209
10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9. 147 282
11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex. 159 286
12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år. 44 215
13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier. 282 146
HELHETSRANKING 111 221

 

Inom respektive kriterium rankas samtliga kommuner från 1 till 290 (där 1 är bäst). Den kommun som i slutändan har lägst sammanlagda poängsumma hamnar i topp. De två kriterierna ”andel pedagogiskt utbildade lärare” respektive ”lärartäthet” ges dubbel vikt i sammanräkningen.

Ni kan läsa mer om hur Bästa Skolkommun rankningen fungerar på följande länk till Lärarförbundet:
(Extern länk)