Den nya arbetsmarknadsenheten

i Category: | 1 min läsning

Sedan den 9 oktober har Robertsfors kommuns nya Arbetsmarknadsenhet flyttat in i sina nyrenoverade lokaler. Lokalerna finns på andra våningen i Centrumhuset, direkt till höger från huvudingången. Syftet med Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa de individer som står långt från arbetsmarknaden, till studier eller arbete. 

Arbetsmarknadsenheten är en tydlig signal från Robertsfors kommun att vi vill jobba mer aktivt med dessa frågor och att vi ska kunna ge individer ännu bättre service. Tack vare detta får vi även förutsättningarna att specialisera oss på de frågor som är viktiga för alla kommunens invånare.
– Petra Andersin, Koordinator och Arbetskonsulent

Enheten skapades redan i våras mot bakgrunden att Robertsfors kommun genom sitt medlemskap i Umeåregionens Samordningsförbund såg ett behov av att jobba mer med arbetsmarknadsfrågor, men även med samverkansfrågor. Till kommande vår planeras en samlokalisering med Arbetsförmedlingen, för att kunna ge ännu bättre stöd till de individer som kommer till oss.

Arbetsmarknadsenheten består av ett flertal olika funktioner, så som kommunens Integrationsenhet (tidigare Flyktingsamordningen) och kommunens koordinator för Samordningsförbundet. Utöver detta finns även de arbetsmarknadsinriktade projekten ASAP och Ung & Framåt med i enheten, även om de använder andra lokaler.

Just nu fokuserar enheten på att komma igång med allt det praktiska, så som att undersöka möjligheten att få en extratjänst som hjälper till i deras tilltänkta reception. I övrigt är Arbetsmarknadsenheten i full rullning och ser fram emot att få jobba med alla berörda människor.

Vi har en extra stor förhoppning på att få stödja våra nyanlända invånare, för att underlätta deras etablering och inträde på arbetsmarknaden. Även om en inte har perfekt svenska så ska en fortfarande kunna få chansen att finna arbete och komma in i vårt samhälle.
– Petra Andersin

Det är möjligt för alla som vill besöka Arbetsmarknadsenheten att boka ett möte med dem. Integrationsenheten har även drop-in tider mellan 13.00 – 15.00 varje måndag och torsdag.

 

20171019_135301