Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Samråd översiktsplan Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Vi som lever och verkar i Robertsfors kommun med dess olika möjligheter, förutsättningar och rikedomar, behöver olika redskap för att planera vår gemensamma framtid. Ett av dem är den kommunövergripande Översiktsplanen som vi nu har tagit fram.

Vi ger er nu möjlighet att inkomma med synpunkter på det förslag till översiktsplan som nu finns. Inkom med synpunkter senast 2017-12-31.

Läs mer och ta del av handlingarna på Samråd översiktsplan (intern-länk)