Minska farliga utsläpp från brasan

i Category: | 1 min läsning

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Robertsfors kommun nu information om hur en kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Robertsfors kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare.

Viktiga saker att tänka på är att ha torr ved, god lufttillförsel och att stapla brasan luftigt. Sedan får en bäst förbränning och minst förorening om en tänder brasan i toppen.

  • Läs mer om råden och se film hos naturvårdsverket genom att klicka på följande länk (extern-länk).
  • Ladda ner en enkel utskriftsbar broschyr med tips och råd kring eldning genom att trycka på följande länk: Utskriftsversion Tänd i toppen.