Fel utfodring av rådjur leder till trafikolyckor

i Category: | 1 min läsning

Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill nu gemensamt uppmärksamma problemet med trafikolyckor som orsakas av felplacerad stödutfodring av rådjur.

Redan under senhösten och början av vintern har flera trafikolyckor skett, i samband med att rådjur korsar vägar för att komma till stödutfodring. Problemet med felaktigt placerad utfodring är nu så stort att Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen gemensamt vill uppmärksamma allmänheten.

  • Många som stödutfodrar rådjur gör det av godhet för att djuren inte ska lida, men de tänker inte på att de orsakar trafikolyckor, säger Mikael Lindholm, enhetschef underhåll distrikt nord väg, Trafikverket.
  • När rådjuren tvingas gå över vägar för att komma åt fodret leder det ofta till trafikolyckor med både skadade eller döda rådjur och i värsta fall personskador. Med en väl vald foderplats kan du istället leda bort rådjuren från trafikerade vägar, säger Joacim Lundqvist, biträdande regionansvarig NVR, Polisen.

Rådjuret är dåligt anpassat för snöförhållanden. Även under måttligt snörika vintrar är dödligheten i rådjursstammen hög, framför allt bland unga och gamla djur. Lämpliga vinterfoderplatser för rådjuren är i högstammig skog med fri sikt men gärna i anslutning till tätare, skyddande skog och vegetation. Svenska Jägareförbundet har råd och tips om hur du bäst utfodrar rådjur.