Det kommunala aktivitetsansvaret: Ett stöd till kommunens unga

i Category: | 2 min läsning

Robertsfors kommun har som alla andra kommuner i Sverige ett ansvar som omfattar alla ungdomar mellan 16 – 20 år som varken har eller håller på att skaffa en gymnasieexamen. Detta kallas det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och innebär att kommunen har ansvar att hålla sig uppdaterad om vilka som berörs av detta samt kunna bidra med insatser för att unga ska kunna fullfölja sin utbildning.

Vi får upplysningar från gymnasieskolorna där kommunens ungdomar studerar när de får hög frånvaro eller riskerar att hoppa av sin utbildning. Då ser vi till att snabbt komma i kontakt med den aktuella ungdomen för att få ha en intervju med denne och ibland även föräldrarna.
– Ida Nilsson, Utredningssekreterare och kontaktperson för KAA i Robertsfors kommun.

Vid sådana intervjuer diskuterar dem om ungdomens motivationer, mål, drömmar och vad som kommer hända framöver. För vissa kan det handla om att få testa en praktikplats för att kunna hjälpa dem finna rätt studieval eller att få tala med en Studie- och yrkesvägledare, medan andra kan behöva hjälp med att få ordning på de dagliga rutinerna. För det sistnämnda samarbetar KAA tätt tillsammans med kommunens projekt ”Ung och Framåt”.

Sedan några år tillbaka har KAA utvecklats till att bli allt mer förebyggande vilket har hjälpt kommunen i dess mål att få fler unga som färdigställer sin utbildning, för att komma till arbete eller fortsatta studier. Viktiga delar i detta är att Robertsfors kommuns ledning har lagt ett allt större fokus på detta område samt att samverkan som med andra relevanta aktörer har förbättrats, t.ex Arbetsförmedlingen. Det finns även en ambition att förstärka samarbetet inom Umeåregionen för att på så vis minska risken att ungdomar går utan stöd under en längre tid.

Under hösten har vi haft ett flertal ungdomar, men det har också varit oerhört trevligt att arbeta med dem. Det är individer med viljor och mål som enbart behöver testa på någon annat. Varje individ är bra på något, det gäller bara att hitta vad det är.”
– Ida Nilsson

Det är viktigt att en som ungdom känner efter ifall studievalet känns rätt redan vid den första terminen, för det är ofta enklare att byta riktning redan i början. Men sedan finns det även stöd att få ifall en får problem. Om ni som läser känner till någon ungdom i er närhet som skulle behöva få stöd så är det enbart att höra av er till:

Ida Nilsson
Telefon: 0934-14004
E-post: ino@robertsfors.se