Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Underhållsarbete av bredbandsnät vecka 6

i Category: | 1 min läsning

Under kommande vecka kommer det ske två stycken separata underhållsarbeten ,som ni kan läsa mer om nedanför.

Måndag 5/2
Det planerade underhållsarbetet i Rickleå flyttas till måndag 5/2 08:00-17:00, Det kommer vara endast ett antal kortare driftstopp. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.

Onsdag 7/2
Vi kommer utföra underhållsarbeten i bredbandsnätet i Sikeå noden. Sikeå, Sikeåhamn och Legdeå kommer vara påverkade av kortare avbrott i uppkopplingen mellan 08:00-17:00. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.