Stark tillväxt bland företagen i Robertsfors kommun

i Category: | 1 min läsning

Det går mycket bra för företagen i Robertsfors kommun. Robertsfors kommun har undersökt hur det ser ut med tillväxten bland företagen i Sveriges olika kommuner och det visar sig då att företagen i Robertsfors kommun intar en ledande position.

I mätningen jämför man sig också med Umeås övriga kranskommuner, Umeå samt Skellefteå kommun samt två kommuner som i mätningarna av företagsklimat framställs som mycket bra nämligen Solna och Timrå. Resultatet framgår av nedanstående tabell.

Kommun Placering i Sverige Förändring nettoomsättningens tillväxt de senaste 2 åren % (1)
Falköping 1 +68
Oskarshamn 2 +55
Robertsfors 3 +26
Bjurholm 25 +3
Vännäs 51 – 1
Solna 67 -2
Umeå 76 -2
Skellefteå 140 -5
Nordmaling 167 -6
Vindeln 214 -7
Timrå 261 -11

Källa: Bisnisanalys

Den 29:e januari genomfördes ett välbesökt stormöte för företagarna i Robertsfors kommun där man i branschgrupper diskuterade de utmaningar vi nu står inför samt hur framtidens forum för dialog och samverkan mellan näringsliv och kommun bör utformas. Den information som kom fram håller nu på att sammanställas och bearbetas och ett förslag på program kommer att presenteras för företagarnas lokala styrelse vid kommande styrelsemöte.

”Att vara trea är mycket, mycket bra men det är bara vinst som gäller och för att nå dit krävs det främst skickliga företagare och medarbetare men även ett gott samarbete företagen emellan och inte minst en god samverkan mellan näringsliv och samhälle” säger näringslivsstrateg Olof Norberg i en kommentar.